راه های ارتباط با ما

                        
آدرس: 
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از فاطمی، خیابان مجلسی، پلاک ۴۱، مجتمع کوثر، طبقه ۳، شرکت زیست فناوری کوثر، کد پستی: ۱۵۹۵۶۴۵۵۱۳

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۳۹۱۵۰ - ۵-۸۸۹۳۰۱۴۳

شماره فکس: ۰۲۱۸۸۹۳۹۱۳۹

 پست الکترونیک: kbckawsar.ir یا kawsar_biotechyahoo.com

راهنمای تماس با بخش های مختلف شرکت:

بخش مدیریت:.(داخلی ۱۱۲)

بخش بازرگانی: (داخلی ۱۰۳)

بخش فروش:.. (داخلی ۱۱۱)

بخش بازاریابی:(داخلی ۱۰۷)

بخش خدمات ژنومیکس: (داخلی۱۱۷)

 فرم برقراری ارتباط با ما