درباره ویروس کرونا بیشتر بدانیم

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 
          
درباره ویروس کرونا بیشتر بدانیم :
 


            ۱- ویروس کرونا چیست  
     ۲- پدیداری و شناسایی کرونا ویروس جدید   
     ۳-روش های مختلف آزمایشگاهی برای تشخیص COVID-۱۹
     ۴- تست RT_PCR و تشخیص ویروس SARS_COV_۲
      ۵-جهش و ویروسها
      ۶-
 
توالی یابی سنگر و تشخیص ویروس۲ _SARS_COV
                                                                                                 ۷- 
جایگاه آزمایش‌های سرولوژیک در بیماری کووید-۱۹    
                                                                                                 ۸-
واکسن     


کلیدواژه ها: کرونا | covid-19 | corona | ویروس جدید | virus | coronavirus |