Cold Block

 | تاریخ ارسال: 1397/7/17 | 
Cold Block

به منظور تسهیل پروسه های کار با مواد بیولوژیک و حساس به حرارت طراحی گردیده ، به کارگیری این دستگاه باعث می گردد نیاز به استفاده از یخ  در پروسه های مختلف آزمایشگاهی( کار با آنزیم، پروتئین DNA ، PCR, RNA) حذف گردیده و علاوه بر حفاظت دمایی و فیزیکی از نمونه ها باعث تسهیل و تسریع د رانجام کار نیز می گردد.
ویژگی ها و مزایا:

دارای بلوک خنک کننده با ظرفیت 96 میکروتیوب با اندازه های 0.2،0.5 ،1.5
قابلیت تنظیم دما  25 + الی 12-
 
راهنمای استفاده وزن ابعاد رنگ نوع جنس  ولتاژ کد کالا
 2kg  23*22*19  مشکی-سفید  پلاکسی گلاس 220V