سفارش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 

لطفا قبل از سفارش، روش های ارسال را مطالعه فرمایید

توجه: جهت تکمیل فرم هر سفارش بروی گزینه دانلود کلیک نموده و پس از تکمیل فرم  آن را به ایمیل مشخص شده ارسال نمایید.

 دریافت فرم سفارش تعیین توالی

پس از دریافت فایل، فرم تکمیل شده را از طریق پست الکترونیک به آدرس sequencing@kawsarbiotech.com  ارسال نمایید. (دانلود)

 دریافت فرم سفارش آنالیز قطعات محصول PCR

پس از دریافت فایل، فرم تکمیل شده را از طریق پست الکترونیک به آدرس order@kawsarbiotech.com ارسال نمایید. (دانلود)

  دریافت فرم سفارش تهیه پروفایل

پس از دریافت فایل، فرم تکمیل شده را از طریق پست الکترونیک به آدرس order@kawsarbiotech.com ارسال نمایید. (دانلود)

 دریافت فرم سفارش مواد بیولوژی

پس از دریافت فایل، فرم تکمیل شده را از طریق پست الکترونیک به آدرس order@kawsarbiotech.com ارسال نمایید.

 دریافت فرم سفارش MLPA

پس از دریافت فایل، فرم مورد نظر را تکمیل کرده و از طریق پست الکترونیک به آدرس order@kawsarbiotech.com ارسال نمایید. 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  5 -88930143 021 تماس حاصل نمایید.

لطفا توجه فرمایید:
حداکثر زمان پاسخگویی به نمونه های MLPA از زمان ارسال به مدت یک ماه می باشد به جز نمونه پرادرویلی(Perader-Willi) که دو ماهه می باشد.

بتا تالاسمی HBB gene/

P102 Kit

دیستروفی عضلانی دوشن Dystrophin gene/

P034 & P035 kits

هموفیلیA /  Factor 8 gene

P178 Kit

آلفا تالاسمی HBA gene/

P140 Kit

بررسی  Aneuploidies

P095 Kit

هموفیلیB ,نقص فاکتور انعقادی7 s Factors 7, 9 gene

P207 Kit

فنیل کتونوریا کلاسیک PAH gene/

P055 Kit

سیستیک فایبروزیس CFTR gene /

P091 Kit

سرطان سینه و پستان BRCA1 gene 

P002,P239 Kits

Prader willi /Angelman Syndrome /SNRPN & UBE3A genes, …

ME028 Kit

آتروفی نخاعی عضلانی(SMA) SMN1 & SMN2 genes 

P021 Kit

سرطان سینه و پستان BRCA2 gene 

P090 Kit

Charcot-Marie-Tooth/...,PMP22 & LRRC48 genes

P033 Kit

عقب ماندگی های ذهنی

P245-P036-P070-P374 -P230 Kits

ناشنوایی GJB2 gene/

P163 Kit


عقب ماندگی ذهنی وابسته به X 

P106 Kit