پیام خود را بنویسید

تجهیزات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 

 تجهیزات آزمایشگاهی

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
KBC CYtohumid(دستگاه کنترل رطوبت) KBC Workstation KBC Microspin
AWT IMAGE AWT IMAGE
KBC Electrophoresis Tank  kbc MicroPunch  Cold Block