محیط های کشت سلولی

  


کشت سلول های پستانداران

محیط کشت­ها، بافرها، سرم، آنتی بیوتیک و ملزومات کشت سلولی شرکت کوثر، از معتبرترین منابع با بالاترین کیفیت و دقت تهیه می­شوند. با استفاده از محصولات کشت سلولی کوثر، نتایج پژوهش­های شما موفق و تکرار پذیر خواهد بود.
 

محیط کشت­های سلولی

با استفاده از پودرهای شرکت Gibco TM، محیط کشت­های آماده­ی مصرف، استریل، تست شده و تضمین کیفیت شده توسط شرکت کوثر تولید می­شوند. هر محیط کشت با فرمولاسیون و حجم­های مختلف ارائه می­گردد تا پاسخگوی نیاز شما باشد. 
 
 درباره GlutaMAX
با استفاده از گلوتامکس در محیط کشت سلولی، رشد و زنده ماندن سلول­ها بهبود می­یابد. گلوتامکس حاوی فرم پایدار ال-گلوتامین،   dipeptide L-alanyl-L-glutamine است که برخلاف ال-گلوتامین، در محیط کشت پایدار است. گلوتامکس موجب افزایش پایداری محیط، به حداقل رساندن سمیت (toxicity) و بهینه سازی رشد سلول­ها می­شود.
 
 
RPMI 1640
محیط کشت RPMI 1640 کاربردهای مختلفی در کشت سلول­های پستانداران دارد، برای مثال کشت سلول­های هیبرید (hybrid cells) و کشت لنفوسیت­های انسانی. این محیط کشت با فرمولاسیون­های متنوع تولید می­شود تا برای هر کاربردی مناسب باشد. PRMI 1640 در فرمت­های دارای گلوتامکس (GlutaMAX TM) ، دارای L-glutamine، دارای معرف فنول رد (phenol red) و نیز فاقد فنول رد در بافر HEPES فرموله شده است.
 
Product Name .Cat. No Contents Volume
RPMI 1640 K4111‐500 With L-Glutamine,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
RPMI 1640 K4111‐1000 With L-Glutamine,NaHco3, 10mM HEPES 1000ml
RPMI 1640+ GlutaMaxTM K4112‐500 With GlutaMax,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
RPMI 1640+ GlutaMaxTM K4112‐1000 With GlutaMax,NaHco3, 10mM HEPES 1000ml
RPMI 1640+ GlutaMaxTM
without phenol red
K4136-500 With GlutaMax,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
 

DMEM
محیط کشت DMEM در شرکت کوثر با بالاترین کیفیت و پایداری، بهترین نتایج را در کشت سلول برای شما راهم می سازد. انواع فرمولاسیون های این محیط کشت، شامل فرمت های high glucose، low glucose ،دارای GlutaMAX TM و دارای L-glutamine در حجم­های مختلف عرضه می­گردد.

 
Product Name Cat. No. Contents Volume
(DMEM (High Glucose K4113‐500 With L-Glutamine,4.5 g/L D-Gloucose,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
(DMEM (High Glucose K4113‐1000 With L-Glutamine,4.5 g/L D-Gloucose,NaHco3, 10mM HEPES 1000ml
DMEM (High Glucose) + GlutaMaxTM K4114‐500 With GlutaMaxTM,4.5 g/L D-Gloucose,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
(DMEM (High Glucose K4115‐500 With L-Glutamine,4.5 g/L D-Gloucose,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
(DMEM (High Glucose K4116‐500 With L-Glutamine, 4.5 g/L D-Glucose,NaHco3, 10mMHEPES, Sodium Pyruvate 500ml
(DMEM (Low Glucose K4117‐500 With L-Glutamine, 1 g/L D-Glucose,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
(DMEM (Low Glucose K4117‐1000 With L-Glutamine, 1 g/L D-Glucose,NaHco3, 10mM HEPES 1000ml
DMEM (Low Glucose) + GlutaMaxTM K4118‐500 With GlutaMaxTM, 1 g/L D-Glucose,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
(DMEM(Low Glucose K4120‐500 With L-Glutamine, 1 g/L D-Glucose,NaHco3, 10mM HEPES, Sodium Pyruvate 500ml
(DMEM(Low Glucose K4119‐500 With L-Glutamine, 1 g/L D-Glucose,NaHco3,10mM HEPES 500ml
 
 
DMEM/F-12
(Dulbecco's Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12

محیط کشت  DMEM/F12 با فرمول مغذی در کشت سلول با سرم و یا بدون سرم کاربردهای متنوعی دارد. این محیط کشت در بافر HEPES فرموله می شود. DMEM/F12 در شرکت کوثر به دو صورت حاوی گلوتامکس (GlutaMAX TM) و حاوی ال-گلوتامین (L-glutamine) و در حجم­های مختلف ارائه می­گردد. 
 
Product Name Cat. No. Contents Volume
DMEM/F-12 K4121‐500 With L-Glutamine,NaHco3, 10mM HEPES 500ml
DMEM/F-12 K4121‐1000 With L-Glutamine, NaHco3, 10mM HEPES 1000ml
DMEM/F-12+ GlutaMAXTM K4122‐500 With GlutaMAX, NaHco3, 10mM HEPES 500ml
ملزومات کشت سلول
شرکت کوثر انواع ملزومات کشت سلول را از معتبرترین منابع تهیه کرده، پس از استریل کردن و تست­های کنترل کیفیت در غلظت­ها و حجم­های مختلف به مشتریان ارائه می­کند.
  • Trypsin-EDTA: ایده آل جهت جداسازی سلول­های چسبنده از سطح محیط کشت با کمترین آسیب ممکن برای سلول.
  • PBS)Phosphate-Buffered Salinesمحلول استریل نمک­های متعادل شده، با اسملاریتی و pH کنترل شده.
  • Penicillin Streptomycin (Pen Strep): ترکیب آنتی بیوتیک­های پنیسیلین و استرپتومایسین جهت جلوگیری از رشد باکتری­ها در محیط کشت.
  • HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2-ethane sulfonic acid): این بافر در تهیه محیط کشت­های سلولی به کار می­رود.

  • L-Glutamineبا افزودن به محیط کشت، اسیدهای امینه لازم برای رشد سلول را تامین می­کند.
  • Direct-Q-H2O: آب خالص استریل تصفیه شده با تکنولوژی Milli-Q®
Product Name Cat. No. Content Volume
(Trypsin-EDTA (1x K4127‐50 0.5 g/L of Trypsin,0.2 g/L of EDTA 50ml
(Trypsin-EDTA (1x K4127‐100 0.5 g/L of Trypsin,0.2 g/L of EDTA 100ml
(Trypsin-EDTA(5x K4128‐50 2.5 g/L of Trypsin,1 g/L of EDTA 50ml
(Trypsin-EDTA(5x K4128‐100 2.5 g/L of Trypsin, 1 g/L of EDTA 100ml
(Pen/Strep (100x K4129‐100 With 10,000 Units/ml Penicillin, 10,000μg/ml Streptomycin 100ml
(HEPES (1M K4130‐50 238.3 g/L prepared in distilled water
pH 7.2 to 7.5
50ml
(L-Glutamine (100X K4131‐50 200 mM 50ml
(PBS (1X K4133‐500 Phosphate-Buffered Saline (PBS) pH 7.4 500ml
(PBS (1X K4133‐1000 Phosphate-Buffered Saline (PBS) PH: 7.4 1000ml
(Direct-Q-H2O K4135‐100 100ml
Direct-Q-H2O K4135‐500 Sterile Conductivity at 25°C 0.054 μS/cm
Resistivity at 25°C: 18.2 MΩ/cm
500ml