پیام خود را بنویسید

تا 50 % تخفیف برای برخی محصولات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۶ | 
میزان تخفیف شماره کاتالوگ نام محصول
50% k4131-50 (L-Glutamine(100X
50% k1136-500 High G/C Buffer
20% k4128-100 (Trypsin-EDTA(5X
20% k1140 Alpha PCR Mix
10% k2414-100  (Master Mix (100X

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید