InDelFiling

 
              

کیت InDelFiling شرکت کوثر یک کیت SNP)Single Nucleotide Polymorphism) می باشد که برای بررسی دو آللی های حذف یا اضافه(Insertion-Deletion)به کار می‌رود. دو آللی‌های حذف و اضافه (INDELs) مجموعه ای قدرتمند از مارکر ژنتیکی برای تعیین هویت انسانی(HID) می باشند. که با دارا بودن ویژگیهای از جمله نرخ پایین جهش، عدم وجود محصولات PCR غیر اختصاصی، اندازه قطعه کوچک و قابلیت آنالیز آسان هستند که در برخی شرایط بخصوص در DNA های تخریب شده مورد استفاده قرار می گیرند. کیت IndeFiling شرکت دارای ۳۰ محل InDel و ۲ مارکر STR اتوزومال، ۲ مارکر Y-STR با طول کوتاه و همچنین یک مارکر برای تعیین جنسیت می باشد. این کیت بر روی نمونه DNA تخلیص شده از خون، مو، بافت، ناخن و کارتهای نگهداری DNA قابل استفاده می باشد. همه مارکرهای ذکر شده، طی یک واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) تکثیر شده و همه مواد لازم برای این واکنش در کیت موجود می باشد و تنها لازم است که طبق پروتوکل موجود در کیت مقدار لازم از هر ماده ای به یک ویال ۲۰۰ میکرولیتری اضافه شده و سپس نمونه زیستی مورد نظر (DNA و یا نمونه مو یا پانچ تهیه شده از کارت نگهداری خون) مستقیما به این مواد اضافه می شوند. همه مارکرهای در یک واکنش تکثیر شده و نتایج توسط دستگاه الکتروفورز مویین مورد بررسی قرار می گیرد. 
 

Additional Information

 Company Amount Describtion Cat-No.

 

Kawsar Biotech Co ۵۰RXN KBC-InDelFiling K۳۰۸۳

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مشابه این محصول را ببینید
 
 کیت تعیین طرحواره کروموزوم X  کیت تعیین طرحواره کروموزوم Y  کیت تعیین طرحواره در انسان به منظور تعیین هویت کیت تعیین طرحواره برای DNA قدیمی و صدمه دیده
 کیت تعیین اصالت اسب  کارت نگهداری DNA  کیت استخراج DNA  از خون  کیت استخراج DNA از بافت
 کیت تخلیص محصول PCR  kbc MicroPunch   KBC CYtohumid  KBC Workstation
 KBC Microspin