SegCheck Kits

                    
شرکت زیست فناوری کوثر بر اساس تجربه تولید و عرضه انواع کیتهای تشخیص ژنتیکی برای تعیین هویت، تخیص اختلالات کروموزومی با روش QFPCR، بررسی هموزیگوسیتی با استفاده از STR های متصل به ژن بیماری و ...، اقدام به ساخت کیت های  SegCheck نموده است. این کیتها قابلیت لینکیج یا هپلوتایپینگ را در کنار تعیین هویت، غربالگری اولیه (محدود) سندروهای دوره بارداری با روش QFPCR و تعیین جنسیت را دارا می باشد. این شرکت برای تعیین هویت از همان STR marker هایی استفاده کرده است که بیشتر آنها در کیت AneuQuick شرکت که برای QFPCR استفاده می شود. این عمل باعث می شود که محقق همزمان با بررسی نتایج والدین و جنین متوجه شود که آیا نمونه جنین متعلق به این خانواده است (جلوگیری از خطای جابجایی نمونه یا (Sample authenticity و یا نمونه با نمونه مادری متفاوت است یا مخلوط است و یا اصلا نمونه مادری می باشد (رفع شبه با نمونه مادری یا (Ruling out maternal cell contamination یا خیر و نیز چنانچه جنین مبتلا به یکی از سندرومهای کروموزومی مورد بررسی در دوره بارداری می باشد مورد آزمایش قرار می گیرد. البته تعداد محلهایی که برای کروموزومهای ۲۱، ۱۸، ۱۳، X و Y قرار داده شده اند کمتر از حد استاندارد QFPCR هستند تا در صورت خطای تشخیصی آزمایشگاه دچار مشکل خطای پزشکی نشود و بیشتر یک غربال اولیه برای سندرومهای کروموزومی دوره بارداری می باشد و اگر آزمایشگاه با بررسی این محلها به وجود اختلال کروموزومی شک کرد می بایست با خانواده صحبت کرده و بررسی دقیقتر بر روی نمونه جنینی با روش سیتوژنتیک یا QFPCR و ترجیحا QFPCR انجام شود. لذا کیت SegChek شرکت زیست فناوری کوثر با قابلیتهای متعدد یار و یاور آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی برای کاهش خطا و افزایش دقت و حتی کاهش هزینه های تکرار آزمایشها و ... می شود.
در خصوص طراحی پرایمرهای متصل به هر ژن سعی شده است STR های متصل به ژن اولا با ژن فاصله زیاد نداشته باشند، از هتروزیگوسیتی یا گویایی خوبی برخوردار باشند، آزمایش عملکردی آن توسط آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی صورت گرفته باشد، فاقد allele dropout  باشد، وجود کراس اور را مشخص کند.
* ویژگی برجسته این کیت بررسی وجود آنیوپلوئیدی در کنار تشخیص بیماری تالاسمی است، که این ویژگی عملکرد ۲ جانبه و تکمیلی را جهت سلامت جنین در اختیار متخصصین قرار می­دهد
* ویژگی برجسته این کیت بررسی وجود آنیوپلوئیدی در کنار تشخیص بیماری تالاسمی است، که این ویژگی عملکرد ۲ جانبه و تکمیلی را جهت سلامت جنین در اختیار متخصصین قرار می­دهد.
 

 
  Quick Protocol & map .Cat No Company Volume

 Product Name

k۳۱۱۵ Kawsar ۵۰ RXN

  KBC Factor۸ SegCheck STR kit

k۳۱۱۸ Kawsar ۵۰ RXN   KBC DMD  SegCheck STR Kit 

k۳۱۱۷ Kawsar ۵۰ RXN  KBC PAH SegCheck STR Kit

k۳۱۱۴ Kawsar ۵۰ RXN

 KBC HBB SegCheck STR Kit

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مشابه این محصول را ببینید

  کیت تشخیص سریع اختلالات عددی کرووزومی
 
 کارت نگهداری DNA
 
 کیت استخراج DNA  از خون
 
کیت  تعیین هاپلوتایپ
 
 kbc MicroPunch 
 
 KBC CYtohumid
 
 KBC Microspin
 
کیت تخلیص محصول PCR
 
 کیت استخراج DNA از بافت
 
 KBC Workstation
 
 DNA های کنترل 
 
 کیت های MLPA