AZF

 
         

کیت تشخیصی شکستگی کروموزم Yبرای بررسی ریز حذف های احتمالی بر روی کروموزم مردانه ی Y مورد استفاده قرار می گیرد. در این کیت به منظور بالا بردن دقت تشخیص و هم چنین کاهش هر گونه آلودگی و خطا در تشخیص، از ۱۷ مارکر استفاده شده است. از آنجا که زمان و هزینه در امر درمان ناباروری در مردان، اهمیت  بسزایی دارد و به منظور کاهش آلودگی و خطا به علت تعداد دفعات آزمایش، در این کیت، طراحی به گونه ای صورت گرفت تا کل آزمایش همزمان ( مولتی پلکس ) صورت گیرد. تمامی محل های مختلف کاملا اختصاصی هستند و به نحوی طراحی شده اند که از نظر سایز متفاوت باشند. محل های مختلف با ۴ رنگ متفاوت: قرمز(PET)، مشکی(NED)، سبز(VIC) و آبی(FAM) که در اکثر دستگاه های الکتروفورز قابل شناسایی هستند، نشاندار شدند.

دقت بالا، عدم وجود پلی مورفیسم در محل اتصال پرایمر ها، مطابق بودن با آخرین دستاورد های علمی در زمینه آزوسپرمی و محدوده سایز های آللی این مارکر ها در جمعیت ایرانی بررسی شده اند و بهترین محل ها انتخاب شده اند.

این کیت بر روی نمونه های DNA تخلیص شده از خون و کارت نگهداری خون و DNA (کارت نگهداری خون شرکت زیست فناوری کوثر) قابل استفاده می باشد. قابل ذکر است که آزمایش بر روی نمونه های بافت، خون افراد بالغ و تازه مولد نیز قابل انجام است.
 

Additional Information Company Amount Descriptio Cat-No.

Kawsar Biotech Co ۵۰RXN KBC AZF Check Kit K۳۰۷۸

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مشابه این محصول را ببینید
 کیت استخراج DNA از بافت  کارت نگهداری DNA  کیت استخراج DNA  از خون  KBC Workstation
 kbc MicroPunch 
 
 KBC CYtohumid
 
 KBC Microspin
 
 کیت تخلیص محصول PCR