پیام خود را بنویسید

KBC Electrophoresis Tank

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۶ | 

تانک های الکتروفورز

تانک الکتروفورز بخشی از مجموعه دستگاه الکتروفورز بوده و دارای جایگاهی برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول الکتروفورز می باشد. این شرکت انواع تانک های الکتروفورز جهت PCR را به صورت های ذیل ارائه می دهد.

از مزایای متفاوت این محصول دارا بودن سطح مناسب برای Load کردن همزمان چند ژل در سایزهای مختلف مصرف حداقل بافر با توجه به ظرفیت داخلی بهینه ی تانک، قابلیت استفاده در ولتاژهای بالا در مدت زمان طولانی بدون کاهش کیفیت ژل و محصول PCR می باشد.
 

(Price(Rial Company .Cat No

Product Name

8,500,000  Kawsar Biotevh co KTE 103

تانک الکتروفورز(سایز کوچک، 750ml-14.10cm)

11,000,000  Kawsar Biotevh co KTE 103

تانک الکتروفورز(سایز متوسط، 1500ml-16.28cm)

13,500,000  Kawsar Biotevh co KTE 103

تانک الکتروفورز(سایز بزرگ، 2000ml-16.31cm)

14,500,000  Kawsar Biotevh co KTE 103

تانک الکتروفورز مخصوص برای نمونه های 96 تایی


و همچنین کست(Cast) و تری(Tray)،برای تانک های بالا به همراه انواع شانه به سفارش ، عرضه می شود.