بافر شستشوی DBC

 | تاریخ ارسال: 1395/10/30 | 

AWT IMAGE

بافر استخراج DNA برای به دست آوردن DNA در یک فرم نسبتا تمیز کاربرد دارد که می تواند برای تحقیقات بیشتر مانند PCR، توالی یابی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

تخلیص DNA از نمونه‌های خون موجود بر روی کارت DBC® کوثر با استفاده از نوعی بافر به نام بافر استخراج DNA انجام می‌شود. عدم نیاز به مواد شیمیایی و سمی، سهولت و سرعت در تخلیص از مزایای استفاده از بافر استخراج DNA شرکت کوثر بوده که تنها با شستشوی سه مرحله ای نمونه ها توسط بافر فوق، نمونه آماده انجام واکنش PCR می‌باشد.

این بافر در حجم ml100 و ml500 موجود بوده و برای مدت طولانی در دمای 8-2 درجه سانتی گراد (یخچال) قابل نگهداری است.

Company (rice(Rial     Amount Description Cat-No.      

Kawsar Biotech Co.

تماس با ما

-       

KBC DNA Extraction Buffer

K2122