راهنمای استفاده از DBC کوثر

 | تاریخ ارسال: 1395/10/30 | 

AWT IMAGE

1- نمونه گیری:

ابتدا درج اطلاعات صاحب خون یا DNA شامل نام فرد،شماره پرونده، و... در محل مربوطه صورت می گیرد. نمونه خون در ماده ضد انعقاد EDTA یا خون تازه در محل دایره مربوطه چکانده می شود. سلول های خونی بلافاصله بعد از تماس با کارت کوثر لیز شده و DNA یا ماده وراثتی آن آزاد می شود. بعد از ریختن نمونه خون، کارت را در محل مناسب در دمای اتاق به مدت حداقل12 ساعت قرار دهید تا خشک شود.برای بایگانی نمونه های خون، کارتهای ®DBC را می توان به طور جداگانه در کیسه های پلاستیکی (زیپ کیپ) قرارداد و یا مجموعه کارت ها را در یک آلبوم در دمای معمولی اتاق نگهداری نمود. کارت خانواده با زیپ کیپ ارائه می شود و آلبوم مخصوص در شرکت موجود است.

2-نمونه برداری ازDBC  با استفاده از میکروپانچ

برای نمونه برداری از DBC می توانید از میکروپانچ استفاده نمایید. میکروپانچ کوثر با دو سر برنده می تواند دیسک هایی به اندازه 1.2 میلی متر را از محل نمونه برش داده و جدا نماید. دیسک جدا شده را جهت شستشو به داخل میکروتیوب منتقل می نماییم.

3-شستشوی DBC و آزادسازی DNA

شستشوی دیسک های حاوی خون، به وسیله بافر مخصوص استخراج DNA کوثر(DBC Extraction Buffer)

4- دو بار شستشوی DBC با استفاده از آب مقطر 

5-خشک شدن دیسک ها

دیسک های مرطوب حاوی DNA را در داخل تیوب به مدت 15 دقیقه و در دمای اتاق قرار می دهیم تا خشک شوند.

6-انجام PCR :

دیسک های مرطوب حاوی DNA تخلیص شده مستقیماً به میکروتیوپ های آماده شده برای انجام PCR منتقل می شوند. البته DNA آزاد شده در مایع اطراف دیسک کاغذی برای انجام PCR نیز مناسب می باشد.

 دریافتDBC User Manual