چگونه از DBC استفاده نماییم؟

 | تاریخ ارسال: 1395/10/30 | 

AWT IMAGE

1- نمونه گیری:

ابتدا درج اطلاعات صاحب خون یا DNA شامل نام فرد،شماره پرونده، و... در محل مربوطه صورت می گیرد. نمونه خون در ماده ضد انعقاد EDTA یا خون تازه در محل دایره مربوطه چکانده می شود. سلول های خونی بلافاصله بعد از تماس با کارت کوثر لیز شده و DNA یا ماده وراثتی آن آزاد می شود. بعد از ریختن نمونه خون، کارت را در محل مناسب در دمای اتاق به مدت حداقل12 ساعت قرار دهید تا خشک شود.

2-نگهداری یا بایگانی نمونه ها

برای بایگانی نمونه های خون، کارتهای ®DBC را می توان به طور جداگانه در کیسه های پلاستیکی (زیپ کیپ) قرارداد و یا مجموعه کارت ها را در یک آلبوم در دمای معمولی اتاق نگهداری نمود. کارت خانواده با زیپ کیپ ارائه می شود و آلبوم مخصوص در شرکت موجود است.

3-نمونه برداری از ®DBC با استفاده از میکروپانچ کوثر

برای نمونه برداری از کارت  ®DBC کوثر می توانید از میکروپانچ استفاده کنید میکروپانچ کوثر با دو سر برنده می تواند دیسک هایی به اندازه حدود یک تا دو میلی متر را از محل نمونه گذاری برش داده و جدا نماید. سپس دیسک های حاوی نمونه به میکروتیوپ منتقل و برای انجام تخلیص آماده می گردد.

4-تخلیص DNA از کارت  ®DBC:

تخلیص DNA نمونه، فقط با 3-2 بار شستشوی دیسک های حاوی خون توسط بافر مخصوص استخراج DNA کوثر (DBC® Extraction Buffer) انجام می گیرد و سپس دیسک ها برای انجام PCRR آماده می باشند.

5-انجام PCR :

دیسک های مرطوب حاوی DNA تخلیص شده مستقیماً به میکروتیوپ های آماده شده برای انجام PCR منتقل می شوند. البته DNA آزاد شده در مایع اطراف دیسک کاغذی برای انجام PCR نیز مناسب می باشد.

6-نتیجه PCR :

استفاده از کارت  ®DBC جهت آزمایشات ژنتیکی دارای نتایج بسیار قابل قبولی می باشد. کارایی کارت ®DBC برای مدتهای طولانی تایید شده است. استفاده روزافزون کارتهای ®DBC در مراکز مختلف و بانک های DNA کشور،خود درستی عملکرد کارت ها را نشان می دهد. شرکت زیست فناوری کوثر صحت و درستی کارکرد کارت های ®DBC را تضمین می نماید.