KBC Betaine

        

بتائین، ترکیبی است که بطور طبیعی در سلول های گیاهی، جانوری، در چغندرقند و در جلبک های دریایی یافت می شود. این محصول در آب محلول است و از انحلال آن محلولی بیرنگ و شفاف حاصل می شود. شرکت زیست فناوری کوثر این محصول را به دو شکل پودر و محلول (Stock ۵ M) در اختیار کاربران قرار می دهد.   

افزودن بتائین محلول در آب با غلظت مناسب به یک PCR Mix ، در بهینه سازی محصول بسیار موثر است و از تشکیل ساختار ثانویه در محل های غنی از GCا(GC Rich ) جلوگیری می کند و همچنین، میزان اختصاصی بودن محصول PCR  را افزایش می دهد.

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

 
Data Sheet Company Amount Description Cat-No.


 

Kawsar Biotech Co.

۱.۵ml

KBC Betaine(۱VL)i

K۱۳۱۱

Kawsar Biotech Co.

۱.۵ml

KBC Betaine(۵VL)i

K۱۳۱۱