KBC Master Mix

        

KBC Master Mix یک بافر PCR آماده با قدرت همانندسازی بالا بوده که به راحتی در PCRهای معمولی قابل استفاده است. این محلول حاویTaq DNA Polymerase ,dNTPs ,MgCl۲ ،بافر مخصوص PCR و دیگر اجزاء لازم برای PCR به غیر از DNAA و پرایمر می باشد و در آن غلظت مواد و ترکیبات به اندازه ای تنظیم شده که امکان دستیابی به میزان مناسب محصول با کیفیت٬٬ فراهم باشد.

مزایای استفاده از KBC Master Mix:

-    صرفه جویی در زمان آماده سازی PCR

-    کیفیت بالاتر PCR در مقایسه با میکس های PCR معمول

-    حساسیت بالاتر نسبت به غلظت پایین DNA

-    حضور مواد تقویت کننده PCR

-    کاهش درصد خطا هنگام استفاده از مواد در آماده سازی PCR

-    سهولت کار

-    کاهش هزینه کاربران در مقایسه با تهیه تمامی مواد PCR به صورت مجزا

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

Datasheet

Company

Amount

Description

Cat-No.

Kawsar Biotech Co. ۱۰۰RXN KBC Master Mix K۲۴۱۴-۱۰۰
Kawsar Biotech Co. ۲۰۰RXN KBC Master Mix K۲۴۱۴-۲۰۰