KBC Max Pure Agarose

 | تاریخ ارسال: 1397/4/10 | آگارز یک پلی ساکارید طبیعی است که از دیواره سلولی جلبک خاصی به نام Rhodophyceae استخراج میگردد. ساختار شیمیایی این ماده این امکان را فراهم می آورد تا حتی در غلظت های پایین قطعات ژل بسیار مستحکمی تشکیل دهند. سایز منافذ موجود در ژل جهت جداسازی قطعات با سایزهای مختلف به وسیله ی غلظت آگارز مصرفی کنترل میگردد. وجود پیوندهای هیدروژنی و عدم وجود پیوندهای یونی در تشکیل شبکه های ژل آگارز که منجر به ایجاد ساختار شبکه ای خنثی میگردد باعث عدم اتصال ماکرومولکولهای آبدوست در حال حرکت درون این ژلی میشود. این ویژگی آگارز را بهترین انتخاب برای بررسی ماکرومولکول های زیستی کرده است.
از جمله کاربردهای آگارز، الکتروفورز ژل است که به دلیل سهولت استفاده ، غیر سمی بودن و فراهم کردن بستر وسیعی جهت جداسازی مواد یک روش بسیار پرکاربرد برای تفکیک قطعات اسید نوکلئیک از 50bp تا 50Kb است.علاوه بر استفاده اگارز در الکتروفورز در تکنیک های دیگری مثل Northern or Southern blotting و immunodiffusion نیز کاربرد دارد.مزایای MaxPure Agarose 

جداسازی قطعات با کیفیت بالا
عدم تشکیل کف در هنگام ساخت ژل
شفافیت بالای ژل جهت انتقال نور
فاقدDNAs و RNAs 

برای اطلاع از قیمت این محصول با ما تماس بگیرید

.Cat-No Description Amount Company
KB15510-100 KBC MaxPure Agarose 100gr .awsar Biotech Co
KB15510-500 KBC MaxPure Agarose 500gr .awsar Biotech Co