KBC Alpha PCR Mix

 | تاریخ ارسال: 1396/12/18 | 

KBC Alpha PCR Mix یک بافر PCR آماده می­ باشد که به منظور تسهیل کار و بهبود نتایج Multiplex PCR طراحی شده است. این محلول مناسب برای  نمونه­ های DNA با درصد GC بالا (GC-Rich) بوده و دارای تمامی اجزای لازم برای PCR به غیر از DNA ، پرایمر و آنزیم می­ باشد. بعد از مطالعات، تحقیقات و انجام تست­ های مولکولی، شرکت زیست فناوری کوثر برای اولین بار در کشور موفق به تهیه این بافر گردید .در این بافر غلظت مواد و ترکیبات به اندازه­ای تنظیم شده که امکان دستیابی به محصول PCR با کیفیت بالا را فراهم می­ کند.
 

Data Sheet Company Amount Description Cat-No.

Kawsar Biotech Co.

۱/۵ml

KBC Alpha PCR Mix

K۱۱۴۰