KBC Extend Long PCR Kit

             

به منظور انجام واکنش PCR نیاز به آنزیمی است که بتواند دمای بالا را در مدت طولانی تحمل نماید و قطعات DNA را تکثیر دهد  تا DNA قابل بررسی گردد. نمونه ­های DNA که باید تکثیر شوند همیشه دارای طول یکسان نیستند. گاهاً قطعه DNA که باید تکثیر گردد، دارای طولی برابر با چندین کیلو جفت باز است. برای این منظور نیاز به ابزارهای خاصی نظیر، آنزیم­های DNA پلیمراز است که  هر کدام از آنها دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که با توجه به نیاز کاربر قابل دسترسی می­باشند. Taq DNA polymerase به طور معمول در واکنش PCR استفاده می­گردد اما در PCRهای با شرایط دشوار به عنوان مثال تکثیر قطعات DNA با طول بلند، دیگر آنزیم Taq گزینه­  مناسبی نیست. برای این منظور در حال حاضر در دنیا از آنزیم­های متفاوت مهندسی شده استفاده می­گردد که با داشتن خصوصیات ساختاری برای تکثیر قطعات بلند ساخته شده­اند.
آنزیم Extend long یک DNA پلیمراز مناسب جهت قطعاتی تا 15Kb می­باشد که می­تواند خود را در شرایط گرمایی با درجه ی بالا و به مدت طولانی تطبیق دهد. آنزیم Extend long ترکیبی از آنزیم Taq DNA polymerase و Pfu با خاصیت پلیمریزاسیون از سمت '3 →'5 و اگزونوکلئازی از سمت '5→'3 (proofreading) می­باشد. بافرهای اختصاصی تعبیه شده در این کیت شرایط مناسبی برای سهولت فعالیت کاربر ایجاد نموده است.


اطلاعات محصول

Cat-No.

Description

Amount

Company

storage

100U
250U
500U 
  K1118
KBC Extend long DNA polymerase  
50µl
 (100U pack  size)
 125µl
 (250U pack size)
 250µl
 (500U pack size)
Kawsar 
 -20 °C 
K1118
MgCl2 (100mM)
1ml 
(100U pack size)
1ml
 (250U pack size)
2×1ml
 (250U pack size)
Kawsar
-20 °C