KBC Taq DNA POlymerase

                                                                                                KBC Taq DNA Polymerase
آنزیم KBC Taq DNA Polymerase نوع نوترکیب آنزیم Taq پلی­مراز می­باشد که توسط شرکت زیست فناوری کوثر با بهترین خلوص در بافر مناسب تهیه شده است. آنزیم KBC Taq DNA Polymerase برای انجام انواع PCR بسیار مناسب می­باشد.عملکرد یکسان با آنزیم­های مشابه خارجی، قیمت ارزان، تحویل سریع بعد از سفارش و تضمین عملکرد از دلایل استقبال از این محصول می­باشد. 

عملکرد: 
آنزیم KBC Taq DNA Polymerase دارای فعالیت پلی­مرازی در جهت '3 →'5 است و در دمای °C72 دارای بهترین فعالیت می­باشد. نیمه عمر آنزیم در °C95 به مدت 40 دقیقه می­باشد. این آنزیم برای انواع آزمایشات مولکولی متکی به واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) (مثل  QF PCR, MLPACycle Sequencing) و انواع دیگر PCR مناسب بوده و کاربرد عمومی پیدا کرده است. این آنزیم به صورت 5 واحد در هر میکرولیتر (5u/µl) عرضه می­شود. (یک واحد آنزیم به عنوان مقداری از آنزیم که قادر است 10 nmol از dNTP را در 30 دقیقه و در دمای °C72 به مولکول DNA تبدیل نماید تعریف           می­شود). 
تحقیقات انجام شده نشان می­دهد حتی با استفاده کمتر از 0.2 ماکرولیتر در واکنش PCR با حجم نهایی 25 ماکرولیتری نتایج خوبی حاصل می­گردد. بررسی­ها نشان می­دهد که آنزیم  Taq DNA Polymerase عملکرد بسیار مناسب در  مقایسه با آنزیم­های مشابه خارجی می­باشد. 
آنزیم KBC Taq DNA Polymerase دارای میزان خطا حدود 1 در هر 10,000 نوکلئوتید می­باشد.

کمیت و محتوا: 
آنزیم KBC Taq DNA Polymerase در مقادیر 10000, 5000, 1000, 500 واحدی به مشتریان ارائه می­گردد. این آنزیم در یک بافر نگهدارنده مناسب (BSA, KCl:50mMEDTA:0.1mM, DTT:1mM, PMSF:0.5mM, Glycerol: 50%, Tris_base:50mM, pH=7.9) عرضه می­گردد که مانع از افت عملکرد آنزیم در طول مدت استفاده می­شود.
شرکت زیست فناوری کوثر آماده است مقادیر درخواستی را طبق نیاز مشتریان ارائه نماید به عنوان مثال  قرارداد یک میلیون واحد و تحویل تدریجی به مراکز تحقیقاتی پرمصرف. 
آنزیم KBC Taq DNA Polymerase همراه با یک بافر 10X و یک بافر MgCl2(100mM) ارائه می­گردد.
Additional Information Company Amount Description Cat-No.
Data Sheet Kawsar Biotech Co.   500 unit KBC Taq DNA Polymerase K1111-500
Kawsar Biotech Co. 1000 unit KBC Taq DNA Polymerase   K1111-1000
Kawsar Biotech Co. 5000 unit KBC Taq DNA Polymerase K1111-5000
Kawsar Biotech Co. 10000 unit KBC Taq DNA Polymerase    K1111-10000

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید