KBC Y Filing Kit

        


کیت تعیین قرابت ذکوری به منظور تعیین هویت

توالی های کوتاه تکرار شونده (STRs) که روی کروموزوم Y قرار گرفته اند برای بررسی پروفایل مردان به کار می رود. اهداف تعیین پروفایل کروموزم Y  را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱- تعیین هویت و ژنتیک قانونی در مورادی مانند تجاوز که  DNA مرد در حضور مقدار زیادی از DNA زن وجود دارد.

۲- تعیین رابطه خویشاوندی میان دو فرد مذکر به خصوص هنگامی‌که نمونه مادر وجود ندارد.

۳- بررسی افراد گمشده هنگامی‌که فقط خویشاوندان مرد در دسترس هستند.

۴- تست‌های مربوط به تعیین والدین، پاسخ به سوالهای تاریخی، فراهم آوردن اطلاعات برای تحقیق در مورد شجره نامه‌ها نیز کاربرد دارد.

۵- هرچه تعداد محلهای مورد بررسی بیشتر باشد، نتایج با دقت بیشتری قابل بررسی خواهند بود.

در ایران در حال حاضر برای بررسی تبعیت افراد غیر ایرانی، برای تعیین پروفایل کروموزوم Y از کیت های تجاری موجود که قیمت بسیار بالایی دارند استفاده می شود. بنابراین کیت داخلی با قیمت مناسب و تعداد محل های کافی که بتواند نتایج دقیق و قابل قبولی را نشان دهد بسیار پر کاربرد خواهد بود.

در کیت تجاری خارجی (ساخت کشور آمریکا) که هم اکنون در ایران استفاده می شود، ۱۷ مارکر مورد بررسی قرار می گیرد و کیتی که دارای مارکرهای بیشتری باشد بسیار گران قیمت بوده و نیاز به تغییر در تنظیمات دستگاه ژنتیک آنالیزر دارد.

در حال حاضر کیت تعیین پروفایل کروموزم Y شرکت زیست فناوری کوثر، مشتمل بر ۲۷ مارکر ساخته شده و در بررسی های متعدد تطابق کامل با کیتهای خارجی در آن دیده شده است. به گونه ای که می توان نتایج دو کیت داخلی و ایرانی را به طور کامل با هم تطبیق داد.

این کیت بر اساس واکنش زنجیره ای پلی مراز  (PCR) عمل می کند و نتایج آن توسط دستگاه ژنتیک آنالیزر تفسیر می گردد.

نسبت به نمونه مشابه خارجی خود دارای تعداد محل های بیشتری است که سبب می شود آزمایش از دقت بالاتری برخوردار باشد.

همچنین می توان قبل از خوانش نمونه ها در دستگاه ژنتیک آنالیزر آنها را بر روی ژل آگاروز بررسی نموده و بهترین محصول را برای خوانده شدن در دستگاه انتخاب نمود.

 
Additional Information Company Amount Description .Cat-No

 

 

Kawsar Biotech Co.

۵۰RXN

KBC YFiling Kit

K۳۰۱۲