KBC AneuQuick QF PCR Kit

                                 

 مجوزها و جوایز این محصول

ناهنجاری در تعداد یا ساختار کروموزم ها از علل مهم ایجاد نقص های مادرزادی به شمار می روند. اختلالات عددی کروموزومی ۲۱، ۱۸، ۱۳، X و Y از شایع ترین اختلالات کروموزومی می باشد. غربالگری دوره بارداری در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است. رایجترین روش برای تشخیص روش سیتوژنتیک می باشد اما این روش حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد در صورتیکه روش مولکولی موسوم به QF PCR در زمان کوتاهی قابل انجام است.

در کیت تولید شده توسط شرکت کوثر کروموزم های ۱۳، ۱۸، ۲۱ ، X و Y به طور همزمان در یک واکنش، با بررسی ۲۶  محل از توالی های کوتاه تکراری ژنوم(STRsSegmental duplications(SDs) ، SRY gene توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز فلورسانس کمی (QF_PCR) بررسی می شوند؛ که امکان جوابدهی دقیق در مدت حداکثر ۴۸ ساعت را فراهم می کند. با توجه به کروموزم های مورد بررسی این کیت می تواند در موارد زیر به کار گرفته شود: تعیین جنسیت ، تشخیص سندرم پاتو (تریزومی ۱۳)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸)، سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ترنر (۴۵,X)، سندرم کلاین فلتر (۴۷, XXY) ، سندرم ۴۷،XYY و سندرم X سه تایی و تریپلوییدی.

انتخاب محل های STR که باید هتروزیگوسیتی بالا داشته باشند و در جمعیت ایران نیز قابل بررسی باشند؛ همچنین طراحی آغازگر واکنش (primer) باید از دقت بسیار بالایی برخوردار باشند تا منجر به نتایج مشکوک و غلط نشوند. که همه موارد در این کیت لحاظ شده است و با توجه به اینکه ۲۶ محل به صورت همزمان در یک واکنش بررسی می شوند، مواد و زمان کمتری مصرف خواهد شد. از مزایای دیگر این کیت امکان بررسی آلودگی نمونه جنین با نمونه مادری می باشد.امکان تولید انبوه این کیت وجود دارد و روش کار با آن بسیار ساده است و نیازی به فرد متخصص در مراحل انجام آزمایش ندارد.

در این روش برای تشخیص ناهنجاری و یا ناپایداری کروموزمی به صورت زیر عمل می شود:

۱- تهیه نمونه زیستی بیمار.

۲- به دست آوردن ماده ژنتیکی (DNA) از نمونه ذکر شده.

۳- انجام دادن واکنش های زنجیره ای پلیمراز فلورسانس کمی  برای ۲۶ محل از توالی های کوتاه تکراری ژنوم.

۴- مقایسه نتیجه آزمایش با نمونه نرمال.

۵- نشان دادن الگوی کروموزم اضافی یا حذف کروموزمی می تواند منجر به ختم بارداری شود.

توجه:
در کیت ۲۶،  محلی یک محل برای کروموزوم ۱۸ در رنگ زرد اضافه شده است که دقت تشخیصی این کروموزوم را افزایش می دهد هر چند در عمل بین دو کیت ۲۵ و ۲۶ محلی فرق چندانی ندارند و استفاده کننده هزینه بیشتری نیز ئرداخت نمی کند و هر دو کیت با یک قیمت به مشتری عرضه می شود.برای استفاده از Quick Protocol, Map و  GeneMapper panel ورژن VII همین کیت،  به جدول زیر مراجعه بفرمایید.

 

Additional Information

Company

Amount

Description

Cat-No.

Kawsar Biotech Co
Kawsar Biotech Co
Kawsar Biotech Co

Kawsar Biotech Co

۵۰RXN
۵۰RXN
۱۰۰RXN
۱۰۰RXN


 (KBC AneuQuick QF-PCR (VII
(KBC AneuQuick QF-PCR (VIII
(KBC AneuQuick QF-PCR (VII
(KBC AneuQuick QF-PCR (VIII
 

K۳۰۱۱-۵۰
K۳۰۱۱-۵۰
K۳۰۱۱-۱۰۰
K۳۰۱۱-۱۰۰

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مرتبط با این محصول را ببینید


 کیت غربالگری و تعیین هاپلوتایپ

 کیت تعیین هاپلوتایپ

 کارت نگهداری DNA

 KBC Micropunch

 KBC Microspin

 KBC WorkStation

 کیت های MLPA