KBC purification kit

KBC PCR purification kit
این محصول بر اساس تکنیک ستون سیلیکا و  توسط متخصصین مجرب شرکت زیست فناوری کوثر طراحی و هم اکنون آماده عرضه برای مصارف تحقیقاتی می باشد.
کیت  KBC PCR purification kit به طور کارآمد و راحت باعث جداسازی DNA از محصول PCR و ژل آگارز میشود. این کیت توانایی خالص سازی DNA و جداسازی dNTPs ,پرایمر، آنزیم و نمک ها را دارا می باشد.

مزیت های استفاده از کیت:

  • تخلیص سریع محصول PCR. در کمتر از 10 دقیقه برای جداسازی DNA از محصول PCR و کمتر از 20 دقیقه برای جداسازی DNA از ژل آگارز
  • بازیابی موثر قطعات DNA. تا 90% قطعات بلندتر از 100 جفت باز جداسازی و تغلیظ میگردد
  • از دست رفتن حداقل DNA. با استفاده از این کیت تمام الودگیها بدون رسوب یا تخریب DNA حذف میشوند.
  • عدم استفاده از مواد سمی و خطرناک، از جمله سزیم کلراید،فنل،کلروفرم و اتیدیوم برماید.
Additional Information Company Amount Description

.Cat-No

User Manual .Kawsar Biotech Co 50RXN KBC PCR purification kit

K1132-50

.Kawsar Biotech Co

100RXN KBC PCR purification kit K1132-100

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مشتبه این محصول را ببینید
 کیت استخراج DNA از خون
 
 کارت نگهداری DNA
 
 کیت کیت استخراج DNA از بافت
 
 kbc MicroPunch 
 
 KBC Workstation  KBC CYtohumid  KBC Microspin