پیام خود را بنویسید

پشتیبانی فنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 
 اطلاعاتی برای شروع کار
 • آشنایی با MLPA و کاربردهای آن

 • آشنایی با ARMS PCR و کاربردهای آن

 • آشنایی با MLPA و کاربردهای آن

 • آشنایی با Capillary electrophoresis و کاربردهای آن

مقالات، ویدئوها، کارگاه های مرتبط
 • کارگاه های مرتبط

 • آشنایی با Capillary electrophoresis و کاربردهای آن

 • مقاله ها

 • ویدئو ها

آشنایی با کیت ها و ویژگی های منحصر بفرد آن ها

 • کیت های تشخیصی

 • کیت های تعیین هویت انسان

 • کیت های تخلیص 

 • کیت های تعیین اصالت اسبواحد پشتیبانی فنی

برای تماس با کارشناسان بخش پشتیبانی شرکت زیست فناوری کوثر،می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار گیرید:

 • تماس از طریق یکی از شماره‌های 5-88930143
 • ارسال ایمیل برای بخش پشتیبانی فنی به آدرس orderkawsar.ir
 • چنانچه مایل هستید مشکل شما از طریق مراجعه حضوری حل شود، می‌توانید از طریق تماس با شماره 88939150 درخواست خود را به بخش پشتیبانی شرکت زیست فناوری کوثر ارائه دهید.