پیام خود را بنویسید

فروشگاه الكترونیک

کیت تعیین طرحواره انسان به منظور تعیین هویت
كد كالا: G10
گروه كالا: کیت های تعیین هویت
قیمت كالا به ریال:
تعداد موجودی: عدد
توضیحات: محل های (STR) استفاده شده در این کیت مشابه کیت وارداتی می باشد به همین دلیل به راحتی می تواند جایگزین کیت های خارجی شده و هیچگونه تداخلی در تجزیه و تحلیل نتایج قبلی بدست آمده ایجاد نکند. این کیت دارای دو Version متفاوت می باشد. در IRFiling Kit-V1.3 نسبت به محصول اولیه ( IRFiling Kit-V1.1) سایز های الل ها برای دو محل D7 و VWA تغییر کرده است . نحوه ی استفاده و نگهداری از هر دو کیت یکسان می باشد اما پنل لازم برای آنالیز هریک متفاوت بوده که اطلاعات لازم در زیر آورده شده است.
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به فهرست كالاها