آموزش تکنیک MLPA

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

آشنایی با تکنیک MLPA (Multiplex Ligation-depended Prob Amplification)

  • سرفصل های کارگاه:

اصول تکنیک MLPA  درامر تشخیص

مقاسیه متد MLPA با سایر روشها

آشنایی با نرم افزار Gene Marker برای آنالیز

آشنایی با روش عملی MLPA

  • گروه مخاطبین (گروه هدف)

متخصصان و کارشناسان ژنتیک

متخصصان وکارشناسان زیست فناوری

متخصصان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی

دانشجویان رشته های علوم پایه و پزشکی

این کارگاه برای کلیه مراکز تشخیصی و تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری های ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین برای دانشجویان کلیه رشته های علوم پایه، علوم زیستی، پزشکان و دکترای حرفه ای کاربرد دارد.

  • مدت زمان آموزش: 2 روز

آموزش روز اول شامل: معرفی روش – آنالیز نرم افزار- کارعملی

آموزش روز دوم شامل: ادامه کارعملی روز اول – توضیحات تکمیلی نرم افزار- پرسش و پاسخ

زمان برگزاری کلاس : تماس با شرکت

محل: شرکت زیست فناوری کوثر – آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

تلفن های ثبت نام: 02188930143

کارگاه فوق دارای گواهینامه از شرکت زیست فناوری کوثر  نیز می باشد.