جایگاه آزمایش‌های سرولوژیک در بیماری کووید-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
جایگاه آزمایش‌های سرولوژیک در بیماری کووید-۱۹

با شیوع بیشتر بیماری یک آزمایش سریع و راحت برای غربالگری گسترده تعداد زیادی از افراد با علائم خفیف و ناقلین بی علامت مورد نیاز است.
تستهای سرولوژیک بیشتر در غربالگری و به ویژه تحقیقات اپیدمیولوژیک کاربرد دارند.
با استفاده از این تست میتوان مواردی مانند توزیع عفونت،عفونت با علائم خفیف،شیوع بیماری در مناطق جغرافیایی،در سنین مختلف،در مشاغل مختلف و در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای را بررسی نمود.از آنجایی که این بیماری نوظهور است،میزان آنتی‌بادی در جمعیت کشور پایین است و به واسطه آن می‌توان تخمینی از میزان شیوع بدست آورد.
 برای تشخیص اولیه نمی‌توان از تست‌های سرولوژیک استفاده کرد،مزیت این تست در تشخیص عفونت‌های گذشته می‌باشد،زیرا هنگامی که بیمار کووید-۱۹ بهبود یافت و ویروس از بدن پاک شد با روشهای مولکولی مانند RT_PCR قابل تشخیص نمی‌باشد.