توالی یابی سنگر و تشخیص ویروس۲ _SARS_COV

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
توالی یابی سنگر و تشخیص ویروس۲ _SARS_COVمبنای این تکنیک، استفاده از  نوکلیٔوتیدهای ویژهای موسوم به (ddNTPs (dideoxynucleotids لیبل دار بوده که فاقد گروه OH بر روی کربن ′۳ خود هستند و اگر در ساختار یک اسید نوکلیٔیک قرار گیرند این زنجیره دیگر بلندتر نخواهد شد. 
از آنجاکه نوکلیٔوتیدهای طبیعی در مقادیر بیشتری نسبت به ddNTPها در این پروسه حضور دارند و آنزیم پلیمراز، ddNTPها را بطور اتفاقی به زنجیره در حال ساخت اضافه میکند، در نتیجه  قطعاتی با اندازه‌های مختلف ایجاد می‌گردد.در نهایت این قطعات بواسطه حرارت بصورت تک رشته‌ای تبدیل میشوند و با روش capillary electrophoresis بر اساس طول قطعه و نوکلئوتید لیبل دار موجود در آخر زنجیره خوانده و توالی یابی میشوند.
در تشخیص ویروس SARS_COV_۲ توالی یابی با روش Sanger Sequencing اکثرا برای ژن RNA dependent RNA Polymerase یا همون RdRP برای تشخیص بیماری کویید ۱۹ و با دستگاه هایی مانند ۳۱۳۰xl ABI انجام میشود.در ایران برای اولین بار توالی‌یابی ویروس کرونای جدید در آزمایشگاه دکتر زینلی و با استفاده از این دستگاه انجام پذیرفت.
‏توالی یابی کل ژنوم در تشخیص کمتر استفاده میشود ولی برای پیدا کردن شباهت های ژنومیک و احتمال وجود جهش های جدید در ویروس استفاده می‌گردد.

کلیدواژه ها: کرونا | corona | virus | covid-19 | ویروس جدید | coronavirus | بیماری ویروسی | کووید 19 |