روش های مختلف آزمایشگاهی برای تشخیص COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/2/31 | 
روش های مختلف آزمایشگاهی برای تشخیص COVID-۱۹

به طور کلی ‌۳ روش تشخیصی مطرح است:
‏۱-مولکولی
‏۲-سرولوژیک
‏۳-کشت

‏در حال حاضر، روش های مولکولی بیشترین استفاده را در تشخیص SARS-CoV-۲ دارند.این روش ها عبارتند از:

‏۱-PCR
‏۲-Sequencing

‏PCR بیشترین کاربرد را در تشخیص این بیماری دارد که بر اساس وجود یا عدم وجود ماده ژنتیکی ویروس استوار است.
‏توالی یابی کل ژنوم در تشخیص کمتر استفاده میشود ولی برای پیدا کردن شباهت های ژنومیک بین ویروس افراد بیمار و احتمال وجود جهش ها استفاده میشود.

مشکل روش های مولکولی این است که نمیتوان به صورت گذشته نگر فهمید چه کسانی مریض هستند (مثلا برای افراد کم علامت یا بی علامت) و یا چه کسانی احیانا ایمن هستند.علاوه بر آن با توجه به دشواری نمونه گیری احتمال نتیجه منفی کاذب در آن بالاست.

اینجاست که روش های سرولوژیک به کار می آیند (IgG و IgM ضد انتی ژن های ویروسی مثل nucleoprotein و receptor binding domain پروتئن S). البته شاید نقطه ی ضعف روش های سرولوژیک این باشد که نتوان از آنها در ابتدای بیماری افراد استفاده کرد زیرا شاید هنوز آنتی بادی ها تولید نشده باشند

روش های کشت بیشتر جنبه ی تحقیقاتی دارند مثلا برای تایید وجود ویروس زنده در سطوح مختلف، میزان واگیردار بودن بیماری بین افراد، و مهار کردن infection سلول های کشت شده در ازمایشگاه برای تست درمان های احتمالی استفاده میشود.

کلیدواژه ها: کرونا | corona | virus | covid-19 | ویروس جدید | coronavirus | بیماری ویروسی | کووید 19 |