کنگره دانشجویی بیوتکنولوژی

 | تاریخ ارسال: 1397/12/19 | 

چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی دانشجویی از ۶-۸ اسفند ۹۷ در دانشگاه تهران برگزار شد. این همایش به همت دانشجویان زیست فناوری گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران با کمک دانشجویان دیگر دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه الزهرا و دانشگاه علمو پزشکی مشهد برگزار شد. در این همایش سخنرانانی از داخل و حارج از کشور حضور داشتند. سخنرانان داخلی مانند آقای پرفسور مهبودی از کارآفرینان به نام کشور در زمینه داروهای بیوتکنولوژیست، آقای پرفسور بهاروند از پژوهشگاه رویان، آقای پرفسور حسینی سالک ده از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و چندین چهره بنام کشور بودند.در جنب همایش چندین نشست علمی و فناوری تداردک دیده شده بود. این همایش به همت سرکار خانم طلایی و آقای یوسفی از دانشجویان دکتری پیوسته زیست فناوری دانشگاه تهران تدارک دیده شده بود. دبیری علمی این همایش را آقای پرفسور موسوی موحدی ریاست مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران و ریاست همایش به عهده آقای پرفسور زینلی ریس انجمن بیوتکنولوژی و ریس گروه زیست فناوری دانشگاه تهران به عهده داشتند.