اخبار تکمیلی نمایشگاه پدافند زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۹ | 


اولین نمایشگاه بومی پدافند زیستی 13 الی 16 آبان ماه محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد.
هدف از این نمایشگاه معرفی محصولات بومی در حوزه زیست فناوری و آشنایی با حوزه پدافند زیستی بود.
زیست فناوری کوثر در این نمایشگاه به معرفی کیت های تعیین هویت و کارت نگهداری DNA خود پرداخت.