KBC AneuQuick QF PCR Kit

 مجوزها و جوایز این محصول

ناهنجاری در تعداد یا ساختار کروموزم ها از علل مهم ایجاد نقص های مادرزادی به شمار می روند. اختلالات عددی کروموزومی 21، 18، 13، X و Y از شایع ترین اختلالات کروموزومی می باشد. غربالگری دوره بارداری در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است. رایجترین روش برای تشخیص روش سیتوژنتیک می باشد اما این روش حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد در صورتیکه روش مولکولی موسوم به QF PCR در زمان کوتاهی قابل انجام است.

در کیت تولید شده توسط شرکت کوثر کروموزم های 13، 18، 21 ، X و Y به طور همزمان در یک واکنش، با بررسی 25 محل از توالی های کوتاه تکراری ژنوم(STRsSegmental duplications(SDs) ، SRY gene توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز فلورسانس کمی (QF_PCR) بررسی می شوند؛ که امکان جوابدهی دقیق در مدت حداکثر 48 ساعت را فراهم می کند. با توجه به کروموزم های مورد بررسی این کیت می تواند در موارد زیر به کار گرفته شود: تعیین جنسیت ، تشخیص سندرم پاتو (تریزومی 13)، سندرم ادوارد (تریزومی 18)، سندرم داون (تریزومی 21)، سندرم ترنر (45,X)، سندرم کلاین فلتر (47, XXY) ، سندرم 47،XYY و سندرم X سه تایی و تریپلوییدی.

انتخاب محل های STR که باید هتروزیگوسیتی بالا داشته باشند و در جمعیت ایران نیز قابل بررسی باشند؛ همچنین طراحی آغازگر واکنش (primer) باید از دقت بسیار بالایی برخوردار باشند تا منجر به نتایج مشکوک و غلط نشوند. که همه موارد در این کیت لحاظ شده است و با توجه به اینکه 25 محل به صورت همزمان در یک واکنش بررسی می شوند، مواد و زمان کمتری مصرف خواهد شد. از مزایای دیگر این کیت امکان بررسی آلودگی نمونه جنین با نمونه مادری می باشد.امکان تولید انبوه این کیت وجود دارد و روش کار با آن بسیار ساده است و نیازی به فرد متخصص در مراحل انجام آزمایش ندارد.

در این روش برای تشخیص ناهنجاری و یا ناپایداری کروموزمی به صورت زیر عمل می شود:

1- تهیه نمونه زیستی بیمار.

2- به دست آوردن ماده ژنتیکی (DNA) از نمونه ذکر شده.

3- انجام دادن واکنش های زنجیره ای پلیمراز فلورسانس کمی  برای  25  محل از توالی های کوتاه تکراری ژنوم.

4- مقایسه نتیجه آزمایش با نمونه نرمال.

5- نشان دادن الگوی کروموزم اضافی یا حذف کروموزمی می تواند منجر به ختم بارداری شود.

Additional Information

Company

Amount

Description

Cat-No.


KBC AneuQuick Kit Map
 

KBC AneuQuick Kit Quick Protocol
 

KBC AneuQuick Kit User Manual
 

KBC AneuQuick Kit GeneMapper Panel
 

KBC AneuQuick Kit GeneMarker Panel
 

Kawsar Biotech Co

Kawsar Biotech Co

50RXN

100RXN

KBC AneuQuick QF-PCR

KBC AneuQuick QF-PCR

K3011-50

K3011-100

برای اطلاع از قیمت این محصول لطفا با ما تماس بگیرید      

محصولات مرتبط با این محصول را ببینید

 کیت غربالگری و تعیین هاپلوتایپ
 
 کیت تعیین هاپلوتایپ
 
 کارت نگهداری DNA
 
 KBC Micropunch
 
 KBC Microspin  KBC WorkStation  کیت های MLPA

مطالب مشابه